Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Sklep internetowy działający pod adresem www.athleticrebel.pl jest własnością firmy Krzysztof Łukaszuk z siedzibą w Janowie Podlaskim (21-505) przy al. A. Krzyształowicza 3/1, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, NIP: 537-24-53-628, REGON: 147280942;
2) Informacje o produktach w sklepie (m.in. opisy, ceny) nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu;
3) Towary prezentowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronach produktów znajdują się informacje o cenie, przeznaczeniu i właściwościach towaru;
4) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży;
5) Zamieszczone na stronach sklepu zdjęcia produktów i opisy zostały zredagowane na podstawie materiałów producenta i mogą się nieznacznie różnić (kolorystyka, faktura materiałów) od towarów znajdujących się w magazynie. W takim przypadku zespół athleticrebel.pl każdorazowo informuje o tym fakcie Kupującego przed wysyłką towaru;
6) Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zamówienia na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura VAT. Wszystkie produkty w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta;
7) Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego danymi (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego, czy w sytuacji wzbudzającej wątpliwość autentyczności podanych danych;
8) Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze sklepu internetowego www.athleticrebel.com, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
9) Momentem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcie oferty przez Sklep. Kupujący zawiera umowę poprzez naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” znajdującego się na dole strony pod kalkulacją cen zakupu i wyborze warunków dostawy i sposobu dokonania płatności. Wciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacją przez Klienta;
10) Sprzedawca dostarcza dowód zakupu i/lub fakturę VAT, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT Kupujący powinien przesłać stosowną informację na adres kontakt@athleticrebel.pl podając dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT;
11) Promocje obniżające wartość zamówienia nie łączą się;
12) Sklep www.athleticrebel.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
13) Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz bazie naszego newslettera (Krzysztof Łukaszuk, Al. A. Krzyształowicza 3/1  21-505 Janów Podlaski);
14) Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.athleticrebel.com i nie będą udostępniane innym podmiotom;
15) Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

II. ZAMÓWIENIA

1) Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza zamówień (koszyk) na stronie sklepu;
2) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni świątecznych;
3) Przesyłki wysyłane są od 1 do maksymalnie 7 dni roboczych, liczonych od terminu otrzymania płatności. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku athleticrebel.com lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Każdorazowo o takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową;
4) Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.athleticrebel.com;
5) W celu dokonania zakupu poprzez Sklep internetowy można skorzystać z 2 opcji:
a. rejestracja poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);
b. można również skorzystać z szybkich zakupów – bez rejestracji;
6) Zespół athleticrebel.com może kontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości Sprzedawcy;
7) Zamówione produkty wysyłane są do Kupującego w opakowaniach producenta. Zawartość paczki jest zgodna ze specyfikacją na opakowaniu producenta;
8) Opisy towarów oraz ich przeznaczenia w języku polskim znajdują się na stronach sklepu, indywidualnie dla każdego z towarów;
9) Jeżeli przy produkcie widnieje napis „PRODUKT NIEDOSTEPNY” oznacza to, że produkt nie wróci do sprzedaży albo obecnie nie ma go na stanie magazynowym. W celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem: kontakt@athleticrebel.pl;
10) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem firmy InPost dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty wysłania zamówienia;
11) Koszty przesyłki określone są na podstawie umów i cenników firmy InPost oraz wybranych firm kurierskich;
12) Koszty transportu podane na stronie Sklepu dotyczą przesyłek na terytorium Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie dla każdej przesyłki;
13) Jeżeli czas oczekiwania na przesyłkę okazałby się dłuższy niż podany w potwierdzeniu zamówienia, kontaktujemy się z Kupującym poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, aby potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia;
14) Nieodebranie paczki oraz zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:
a. obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do nadawcy, jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki
b. obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz kosztami ponownego jej nadania, jeżeli Kupujący wyrazi chęć ponownego zamówienia przesyłki i wyrazi wole jej odebrania;
15) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
a. błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia;
b. nie otrzymania w ciągu 5 dni od daty poprawnie złożonego zamówienia przelewu należności w odpowiedniej wysokości. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia;
c. braku odbioru przesyłki przez Kupującego;
16) Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie jedynie do momentu dokonania wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy; powinien dokonać tego, wysyłając stosowną informację na adres: kontakt@athleticrebel.pl;
17) Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. PŁATNOŚCI

1) Płatności za zamówione towary można dokonać w następujący sposób:
a. płatność przelewem tradycyjnym– nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, które zostanie wysłane e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia);
b. płatność on-line – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU;
2) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

IV. ZWROT

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
2) Termin możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy;
3) Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykłe czynności umożliwiające zapoznanie się z przedmiotem;
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów ubrań, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
5) Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący;
6) Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz wysłanych bez uprzedniej konsultacji i zgłoszeniu chęci zwrotu;
7) Kupujący, który zwraca produkt powinien opakować go należycie, tak by w wysyłce towar nie został uszkodzony. Jeśli produkty dotrą do Sprzedawcy zniszczone, Kupujący zostanie obciążony kosztami naprawy lub pełną ceną zniszczonych produktów;
8) Kupujący powinien postępować zgodnie z Instrukcja Zwrotu / Wymiany, znajdującą się na stronie Sklepu;
9) Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towarów;
10) Zwroty kosztów transakcji realizowane są tylko i wyłącznie przelewem bankowym;
11) Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki od Kupującego;
12) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. WYMIANA

1) Kupujący ma możliwość wymiany zakupionej w sklepie www.athleticrebel.pl odzieży na inny rozmiar lub inny produkt w tej samej cenie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 );
2) W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura wymiany;
3) Koszty przesyłki w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego pokrywa Sklep w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 15 zł (słownie: piętnaście złotych). W pozostałych przypadkach koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Kupujący;
4) Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykłe czynności umożliwiające zapoznanie się z przedmiotem;
5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie dokonywania wymian ubrań, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
6) Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz wysłanych bez uprzedniej konsultacji i zgłoszeniu chęci wymiany;
7) Kupujący, który wymienia produkt powinien opakować go należycie, tak by w wysyłce towar nie został uszkodzony. Jeśli produkty dotrą do Sprzedawcy zniszczone, Kupujący zostanie obciążony kosztami naprawy lub pełną ceną zniszczonych produktów;
8) Kupujący powinien postępować zgodnie z Instrukcja Zwrotu / Wymiany, znajdującą się na stronie Sklepu;
9) Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany towarów;
10) Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ) Dz. U. z 2014 nr 827 ) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT;
11) Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania wymiany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki od Kupującego.

VI. REKLAMACJE

1) Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktów bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad;
2) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
3) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@athleticrebel.pl;
4) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta oraz zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu;
5) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VII. POZOSTAŁE

1) Wszystkie zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność firmy Krzysztof Łukaszuk z siedzibą w Janowie Podlaskim (21-505) przy Al. A. Krzyształowicza 3/1 i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy;
2) Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Kupującego;
3) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.C. i K.P.C;
4) Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.athleticrebel.com/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.